İdeal Kültür Yayınları

Çare Edebiyat Kitabın Adı: ÇARE EDEBİYAT
Yazar Adı: Ella Berthoud ,Susan Elderkin Uyarlama/Çeviri: Doğukan Özdemir/Pelin Savtak
Baskı: 2015
Ebat: 15x21,5 cm
Sayfa: 560
Kağıt: Kitap Kağıdı
ISBN: 9786055729615
Fiyatı:
27,5
Açıklama:
Kaç kitap okuyunca âlim, kaç diyâr görünce gezgin, kaç hezimetten sonra bezgin olur insan? Uçağınızı mı kaçırdınız ya da orta yaş bunalımı mı yaşıyorsunuz veya sevdiğinizi kaybettiğinizden kendinizi bekar bir ebeveyn olarak mı görüyorsunuz. Hıçkırık ya da akşamdan kalmışlık, bağlanma korkusu ya da incinmiş bir onur, bu sayılanların hepsi çareyi hak eden rahatsızlıklar... Çaresi mi? Tabi ki Sarıgül değil. Çare Edebiyat.

Kitabın sayfalarında gezinirken kırık bir bacak için olduğu gibi, kırık bir kalp için de bir çare bulabilirsiniz. Fakat burada tavsiye edilen ilaçlar eczanede değil; kitapevinde, kütüphanede bulabileceğiniz ya da elektronik okuma cihazınıza indirebileceğiniz yerlerde. Bizler bibliyoterapistleriz ve işimiz kitaplarla. Bizim eczanemizde Balzac kremleri, Tolstoy sargıları, Saramago tarafından kaleme alınmış merhemler ve Perec ile Proust’un aklayıp pakladıkları var. Bunu üretmek için, M.S. 2.yy’dan The Golden Ass’in yazarı Apuleius’tan, ça-ğımızın Ali Smith ve Jonathan Franzen’ına kadar 2000 yıllık edebiyatı parlak zihinler ve sağlık verecek okumaları sizler için taradık.
 
   
  Kapak Türü Karton Kapak

Türk Boğazlarında 
Uluslararası Kontrol Kitabın Adı: Türk Boğazlarında Uluslararası Kontrol
Yazar Adı: Abdurrahman Bozkurt
Baskı: 2014
Ebat: 13,5x21 cm
Sayfa: 287
Kağıt: Kitap Kağıdı
ISBN: 978-605-5729-56-1
Fiyatı:
25
Açıklama:
Mitolojik dönemde yaşanan Truva Savaları’ndan yakın tarihlerde patlayan Kırım olaylarına değin bölgesel ve uluslararası güçlerin hakimiyet mücadelerine sahne olan “Türk Boğazları” tarihi, coğrafi, siyasi, askeri, hukuki, iktisadi, ticari ve hatta sosyo-kültürel dinamikleri etkilemiş, sürekli ilgi odağı olmuştur. Günümüzde dahi Çanakkale yada İstanbul Boğazları’na yönelik projeler gündeme geldiğinde hegemonik güçler Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenliğini tartışmaya açmak istiyorlar. Peki böyle bir hakkı nereden buluyorlar? I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri, Türk Boğazlarını hangi gerekçelerle işgal etmişlerdi? TBMM Boğazlarda hakimiyeti geri alabilmek amacıyla neler yaptı? Lozan Konferası’nda Türk Boğazlarının uluslar arası kontrole tabi tutulmasına neden müsaade edildi? Türk Boğazlarının uluslar arası kontrol altında kaldığı dönemlerde neler yaşandı?
 
   
  Kapak Türü Karton Kapak

Afetler Sonrası Yapılan Sosyal Yardımlar ve Hizmetler Kitabın Adı: Afetler Sonrası Yapılan Sosyal Yardımlar ve Hizmetler
Yazar Adı: Ömer Yavuz
Baskı: 2014
Ebat: 16x23 cm
Sayfa: 224
Kağıt: Kitap Kağıdı
ISBN: 978-605-5729-60-8
Fiyatı:
20
Açıklama:
Doğa olaylarının neden olduğu afetlerin yanı sıra, özellikle teknolojinin gelişmesine paralel olarak insanların neden olduğu afetlerin de meydana gelmeye başlaması ile birlikte, günümüzde daha fazla afet olayıyla karşı karşıya kalınmaktadır. Gerek yaşanan can kayıpları gerekse afetin getirdiği maddi kayıplar, afet sonrası dönemde insanlar kadar devletleri de zor durumda bırakmaktadır. Örneğin 1999 Marmara Depremi’nin neden olduğu kayıpların, sonrasında yaşanan ekonomik krizde büyük payı olduğu bilinen bir gerçektir.
 
   
  Kapak Türü Karton Kapak

Kitabın Adı: Aile İçi Yaşamın ÇOCUK RESİMLERİNDEKİ İZİ
Yazar Adı: Doç.Dr. Tuncay Dilci
Baskı: 2014
Ebat: 13,5x21 cm
Sayfa: 333
Kağıt: Kitap kağıdı
ISBN: 978-605-5729-58-5
Fiyatı:
20
Açıklama:
Bu çalışma, 5-12 yaş grubundaki çocukların yaptığı resimleri analiz ederek; yapılan resimler doğrultusunda çocuğu tanımak, aile ilişkilerini resimlerinde yansıtıp yansıtmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmanın yöntemi tarama modelidir. Tarama modeli; geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Daha önceki çocuk resimlerinin ve çizim karakterlerinin değerlendirildiği çalışmalardan şu yönüyle farklılık göstermektedir: Çalışmada çocuklara sadece aile konulu resimler yaptırılıp, çocuklar tarafından resmedilen aile yaşantısıyla gerçek hayattaki aile yaşantılarının örtüşüp örtüşmediğini saptamak amaçlanmıştır. Ayrıca benzer çalışmalarda yer verilmiş olan çocuk çizimlerinin gelişim aşamalarına yer verilmemiş olup ağırlıklı olarak çocuk yetiştirmede sergilenen anne-baba tutumlarının çocuğu ne denli etkilediği ve çocuğun bunu resimlerine ne derece doğru yansıttığı üzerinde durulmuştur.
 
   
  Kapak Türü Karton Ciltsiz

Kitabın Adı: ŞEHİR KAVRAMLARININ YOLCULUĞU
Yazar Adı: Nihal Ekin Erkan
Baskı: 2014
Ebat: 13x21 cm
Sayfa: 319
Kağıt: Kitap kağıdı
ISBN: 978-605-5729-54-7
Fiyatı:
25
Açıklama:
Sosyal bilimciler için, bilimsel bilgi üretim sürecinde; artı ürün kavramlardır. Nasıl üretim fazlasının ortaya çıkışı insanlığaşehirleri hediye etti ise; bilimsel üretimde mevcut açıklamanın üzerine çıkışbilime kavramları hediye eder. Sosyal bilimlerde gelişmenin kavramlar üzerinden inşa edildiği saptaması; sadece, kavramların gelişimi yansıttığı anlamına gelmez; gelişimin kavramların içinde gerçekleştiğini anlatır.

 
   
  Kapak Türü Karton Ciltsiz

Kitabın Adı: INTEGRATED SCHOOL MANAGEMENT
Yazar Adı: Volkan Çiçek
Baskı: 2014
Ebat: 14x23 cm
Sayfa: 169
Kağıt: Kitap kağıdı
ISBN: 978-605-5729-57-8
Fiyatı:
17,5
Açıklama:
lntegrated school management emerged a response to the changing dynamics of the educational management which was neverthis multidimensional before thanlcs to globalization and the ever-increasing needs of the students, personnel and the society with it. Va rio us sorts of newly emerging customers of the sector, in and outside of the educational institutions. drive the need for individualized and customized educational servicesfor students, teachers, other school personnel, parents, school administrators, educational policy malcers, local community members and the society at large. For instance, the classical taslc of classroom management which was commonly perceived as a strictly inside classroom task, one that is primari Iy between the student and the teacher, is now seen asa multi-dimensional task necessitating the contributions of all affiliated parties aforementioned above due to the never ending discipline problems in classrooms all araund the world no matter which classroom management model the teacher is trying to implement.

 
   
  Kapak Türü Karton Ciltsiz

Kitabın Adı: Effective Clasroom Management Practices
Yazar Adı: Volkan Çiçek, PhD
Baskı: January 2014
Ebat: 14x23 cm
Sayfa: 335
Kağıt: İthal Kağıt
ISBN: :6055729066
Fiyatı:
20
Açıklama:
How can we establish a liberating system of classroom management that allows us establish order to be able to manage and maintain the process of students’ learning while at the same time keeping their self- esteem high enough so that they also mature emotionally in a healthy way? Taking into consideration the conditions of today’s globalized world and the characteristics of the teenagers that arise with it; it seems the magical answer lies within an “integrated” approach, which harnesses contributions from all affiliated parties in achieving education that are students, teachers, administrators, other school personnel, parents, policy makers, local community and community at large.
Societies and their expectations shaping the future generations may change; however a system and a model that are not natural cannot succeed and how can we measure that? If it takes a teacher hundred times to practice and absorb a model to be able to naturally model it, then most probably it is not natural, which is one of the major reasons why we see increasingly burned out teachers around us; teachers that are overwhelmed by the unnaturally tense and stressful classroom environments. Thus, from another aspect a successful classroom management model should be the one, in which both the teachers and students do not have to give up their identities for the sake of reaching the targeted goals of education and professionalism and feel happy.

 
   
  Kapak Türü Karton Ciltsiz

Kitabın Adı: Dilsiz ve Âma Mektebi
Yazar Adı: Fatih Demirel
Baskı: Ekim 2013
Ebat: 13,5x21 cm
Sayfa: 152
Kağıt: İthal Kağıt
ISBN: : 605729455
Fiyatı:
15
Açıklama:
Sultan II. Abdülhamid döneminin eğitim alanındaki yeniliklerinden birisi de Dilsiz ve Âmâlar Mektebidir. Dilsiz ve Âmâlar Mektebi de modern eğitimin diğer alanlarında olduğu gibi batı kaynaklıdır. İlk örnekleri XVIII. yüzyılda, Avrupa’da kurulmuş olan sağır-dilsiz ve âmâların eğitimiyle ilgili okullar XIX. yüzyılda yaygınlaşmıştır. Bu tür okullar, XX. yüzyıl başlarında özellikle Avrupa ve Amerika’da önemli sayılara ulaşmıştır.

Dünya ve Avrupa’da ki gelişmelere rağmen bizde sağır-dilsiz ve âmâların eğitimine yönelik ilk okul olan Dilsiz ve Âmâlar Mektebi, ancak XIX yüzyılın sonunda kurulabilmiştir. Dilsiz ve Âmâlar Mektebinin kuruluşu, gelişimi, eğitim faaliyetleri, karşılaştığı problemler, öğrencileri ve onların istihdamı, dersleri ve okulda uygulanan öğretim yöntemleri, ülkemizde sağır-dilsiz ve âmâların eğitimi konusundaki gelişmelerin temellerini oluşturmaktadır.

 
   
  Kapak Türü Karton Ciltsiz

Kitabın Adı: College Counseling In High School
Yazar Adı: Volkan Çiçek, PhD
Baskı: January 2014
Ebat: 14x23 cm
Sayfa: 143
Kağıt: İthal Kağıt
ISBN: : 6055729462
Fiyatı:
15
Açıklama:
College counseling in high school is becoming more important by the day primarily due to fact that nowadays rates of students going to colleges and universities in general and to the good ones in specific as well as the dropout rates from high school are used more as accountability criteria.

Besides, duration spent in high school is the most important time of life since most people stick with their decisions they made during their high school years in choice of their professions they will be doing the rest of their lives. Thus, college counseling is not important just for boosting up schools’ accountabilities, but it is also a humane task that is helping high school students to choose the right profession, which is probably the most important element in one’s life to be happy. Rightfully and effectively assessing a country’s human resources is also another aspect making this task very important and meaningful..

 
   
  Kapak Türü Karton Ciltsiz

Kitabın Adı: Osmanlı Topçuları
Yazar Adı: Miralay Ahmet Muhtar Yard. Doç. Dr. Ahmet Köç
Baskı: Ekim 2013
Ebat: 13.5x21 cm
Sayfa: 219
Kağıt: İthal Kağıt
ISBN: 605729394
Fiyatı:
17,5
Açıklama:
Ferik Ahmed Muhtar XIX. Yüzyılda batı tarzı okullarda yetişmiş bir Osmanlı aydınıdır. Yazarın esas mesleği askerliktir. Ancak daha dikkatle bakıldığında; Ferik Ahmed Muhtar’ın iyi bir komutan olmanın yanı sıra, iyi bir eğitimci ve aynı zamanda iyi bir müzeci olduğu görülecektir. Ferik Ahmed Muhtar’ın yazarlığı bunlara bağlı olarak gelişmiştir. Yazar, Osmanlı toplumunun gelişmesi için tarihten coğrafyaya, ilahiyattan sağlığa ve top döküm teknolojisinden askerî lojistiğine kadar çeşitli alanlarda eserler vermiştir.
Ferik Ahmed Muhtar’ın Osmanlı Topçuları isimli bu eseri, Osmanlı top dökümü teknolojisinin ve XIX. Yüzyıldaki topçu ocağının İstanbul ve Taşradaki idarî hiyerarşisini ortaya koymaktadır. Bunların dışında Ferik Ahmed Muhtar, ocağın hem asker ve komutan sayılarını hem de mühimmat miktarlarını vermektedir. Son olarak eserinde, Osmanlı topçularının daha başarılı olması için atılması gereken adımları saymaktadır. Eser bu hâliyle, XIX. Yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı topçularının batı tarzı silah ve mühimmatla nasıl şekillendirildiğini ortaya koyduğu gibi, -tavsiye niteliğinde de olsa- daha başka atılması gereken adımları da belirtmektedir.
 
   
  Kapak Türü Karton Ciltsiz

Kitabın Adı: İş Yasaları
Yazar Adı: Yard. Doç. Dr. Vedat Laçiner
Baskı: Ekim 2013
Ebat: 12.5x19 cm
Sayfa: 319
Kağıt: İthal Kağıt
ISBN: 6055729424
Fiyatı:
15
Açıklama:
Bir hukuk alanını öğrenmeye çalışan kişinin sadece o alandaki ders kitaplarını çalışması prensip olarak yeterli gelmeyecektir. Çalışma sistemi içerisinde mutlaka ders kitabı yanında o hukuk alanına ilişkin mevzuat derlemesinin de bulunması gerekir. İlgili hukuk alanının öğrenimi sürecinin başından itibaren mevzuatla birlikte çalışma yöntemi benimsenirse, yasalarda sonradan yapılacak değişiklikler konusunda da zorluk çekilmeyecektir. Bu bağlamad, iş hukuku alanının temel kaynağını teşkil eden yasaların her daim el altında bulundurulması önem taşır.
 
   
  Kapak Türü Karton Ciltsiz

Kitabın Adı: Balkan Faciaları
Yazar Adı: Doç. Dr. Fatma Ürekli – Ebul Faruk Önal
Baskı: Kasım 2013
Ebat: 13.5x21 cm
Sayfa: 219
Kağıt: İthal Kağıt
ISBN: 605729417
Fiyatı:
12,5
Açıklama:

Oku, Ağla, Düşün ve Uyan” başlığı altında bir giriş kısmı ile başlayan kitabın alt başlıklarında, toplumun farklı kesimlerine hitap edildiği, bu kesimlerin vazife ve sorumluluklarının hatırlatıldığı, çekilen sıkıntıların dile getirildiği ve bunlara yönelik çârelerin sunulduğu görülür. Dolayısıyla bu eseri, Balkan facialarından çıkarılacak derslerle, devletle birlikte Türk ve Müslüman toplumun yeniden toparlanabileceği ümîdine yönelik bir çalışma olarak değerlendirmek yerinde olacaktır. Zîrâ, eserde intikamın yalnız silahla alınamayacağı, sanatın, ticaretin, ziraatın da bir silah olduğu ve bu yolla da pekâlâ başarılı olunabileceği belirtilmektedir. Buradan, çok çalışmayı, daha bilgili, daha zengin daha dirayetli olmayı anlamak gerekir. Bu sebeple bu kitap, basit bir “propaganda” ve “ötekileştirme” çabası olarak görülemez. Aksine, “millî bir şuur ve hâfıza inşâsı” olarak değerlendirmek, su uyur düşman uyumaz atasözüne uygun olarak, devamlı uyanık bulunmayı öğütleyen yakın geçmişten yükselen bir ihtâr belgesi olarak görmek daha yerinde olacaktır.

 
   
  Kapak Türü Karton Ciltsiz

Kitabın Adı: Açılsın Perdeler
Yazar Adı: Ümit Kireççi
Baskı: Kasım 2013
Ebat: 16x21 cm
Sayfa: 152
Kağıt: İthal Kağıt
ISBN: 605729400
Fiyatı:
12,5
Açıklama:
Tiyatronun temel işlevi çocuklar, ergenler ve gençler olunca nedendir bilinmez yetişkinler hemen “akıl vermeyi”, “öğretmeyi”, “yönlendirmeyi” tercih ederler çoğunlukla. Çevre kirliliği, dünya barışı, hayvan sevgisi gibi konularla masallar ön plana çıkıverir hemen.”Öğreticilik” hemen her repliğe yayılır, oyunu izleyen veya sergileyen çocuk, ergen veya gencin sürekli hayata dair bir şey öğrenmesi hedeflenir.
Elbette yetişkinin görevi yol göstermektir. Elbette masallar güzeldir. Elbette çevre, barış ve hayvanlar önemlidir. Ancak hızla akıp giden günler içinde çocuğun, ergenin, gencin sorunları vardır ve bunları dile getirebileceği bir alana ihtiyaç duymaktadır.
Tiyatro, bireyin; özellikle de aynı sorunları paylaşan belirli bir grupla, kendini ifade etmesi için kullanabileceği pratik bir alandır. İzleyici-oyuncu bu sanat dalı aracılığıyla sanatın temel işlevlerini yerine getirerek iletişim kurabilir, sorunlarını masaya yatırabilir, koşulları sorgular, belki de kendi eksikliğiyle yüzleşebilir. Üstelik de bunu sanatsal bir yolla yapma şansı yakalar.
 
   
  Kapak Türü Karton Ciltsiz

Kitabın Adı: Üretim Yönetimi
Yazar Adı: Prof.Dr. Aykut TOP Yard. Doç.Dr. Erdal Yılmaz
Baskı: 2013
Ebat: 16x24 cm
Sayfa: 235
Kağıt: Kitap kağıdı
ISBN: 978-605-5729-44-8
Fiyatı:
24
Açıklama:

İşletme yönetiminin temel işlevlerinden olan, Üretim Yönetimi, gerek imalat gerekse hizmet sektöründe çalışan yöneticilerin bilgi sahibi olması gereken bir alandır. Yoğun rekabetin yaşandığı günümüz dünyasında daha verimli, ekonomik ve kaliteli bir üretimin gerçekleştirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Üniversitelerin işletme bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin ve endüstrideki uygulayıcıların ihtiyaçları göz önünde tutularak hazırlanan bu kitap, üretim sistemlerinin tasarımı, üretim planlaması ve kontrolü ile ilgili konuları kapsamaktadır. Kitapta uygulamaya yönelik problem ağırlıklı bir yaklaşım benimsenmiş olup üretim planlama ve kontrolünde yararlanılabilecek çeşitli yöneylem araştırması tekniklerine de geniş yer verilmektedir.

 
   
  Kapak Türü Karton Kapak

Kitabın Adı: Sosyal Teori
Yazar Adı: Peter Saunders
Baskı: 2013
Ebat: 13,5x21,5 cm
Sayfa: 444
Kağıt: Kitap kağıdı
ISBN: 978-605-5729-38-7
Fiyatı:
25
Açıklama:

“Kent, kendisi modern işçi sınıfı yaratmamasına rağmen, proletaryanın burjuvaziye karşı politik ve ekonomik örgütlü bir sınıf olarak kendini kanıtlamasının önemli bir koşuludur. Bu nedenle kent, işçi sınıfını toplar ve kendisi ile sermaye arasındaki katı ve büyüyen antitezi daha görünür hale getirir.”

“Çağdaş kapitalizmde yer alan kent, artık ne insanların örgütlenmesi için bir temel Weber), ne iş bölümünün yeri (Durkheim), ne de belli bir üretim tarzının (Marx) ifadesidir. Bu durumda kenti, kendi özünde anlamaya çalışmak ne verimlidir ne de uygundur.”

 
   
  Kapak Türü Karton Kapak

Kitabın Adı: Eğitim Bilimine Giriş
Yazar Adı: Prof. Dr. Fatih Töremen
Baskı: 4. Baskı
Ebat: 14 X 23 cm
Sayfa: 362
Kağıt: İthal Kağıt
ISBN: 9786055729066
Fiyatı:
25
Açıklama:
Bu kitapta; en büyük sermayesi genç insan kaynakları olan Ülkemizde öğretmenlik mesleğine hazırlanan genç öğretmen adaylarının öğretmenlik hazırlık eğitimine katkı hedeflenmektedir. Bu bağlamda kitapta; eğitimle ilgili temel kavramlar, bir bilim olarak eğitim, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, etkili öğretmenin özellikleri, eğitimin tarihi temelleri, eğitimin sosyolojik temelleri, eğitimin felsefi temelleri, eğitimin psikolojik temelleri, eğitimin ekonomik temelleri, eğitimin politik temelleri, öğretmen yetiştirme, Türk milli eğitim sisteminin genel yapısı ve okul ve sınıf konularında bölümlere yer verilmiştir.
 
 
Kapak Türü  

Kitabın Adı: Çocuğun Gelişiminde ve Çocuğu Tanımada Oyunun Önemi
Yazar Adı: Mücella Uluğ Ormanlıoğlu
Baskı: 2013
Ebat: 13,5x21 cm
Sayfa: 296
Kağıt: Kitap kağıdı
ISBN: 9786055729349
Fiyatı:
20
Açıklama:

Prof. Dr. Mücella Uluğ, bu kitabında insan yaşamının her evresi için geçerli olan çok değerli bir etkinliği, oyunu kuramsal ve uygulama boyutlarıyla irdelemektedir. Oyun doğuştan itibaren başlayan ve bireyin eğitim ve gelişimini önemli ölçüde etkileyen bir etkinliktir. Oyun sayesinde, bireyin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi gerçekleşir. İşte Yazar kitabında okul öncesi dönemden ergenliğe kadar, engelli ve problemli çocuklar dahil, farklı bireylerle oyun ilişkisini ele almış ve bunu konu ile ilgili uzmanlara olduğu kadar, eğitimcilere ve anne babalara da akıcı bir dille yansıtmıştır. Çocukla ilgilenen tüm yetişkinlere önereceğimiz bir başucu kitabı ve son derece yararlı ve önemli bir yapıttır.

 
   
  Kapak Türü Karton Kapak

Kitabın Adı: KÖY ENSTİTÜLERİ
Yazar Adı: Nurgun KOÇ
Baskı: 2013
Ebat: 13,5x21 cm
Sayfa: 536
Kağıt: Kitap kağıdı
ISBN: 9786055729370
Fiyatı:
32,4
Açıklama:

Kuruluşlarının üzerinden yarım asırdan çok zaman geçmiş olmasına rağmen Köy Enstitüleri, üzerinde hâlâ en çok yazılan, konuşulan ve tartışılan konulardan birisidir. Çünkü enstitüler sadece bir eğitim kurumu değil; Türkiye’nin kültürel, sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmek amacıyla oluşturulmuş topyekün bir kalkınma merkezi olma sıfatını üstlenmiş çok yönlü kuruluşlardı.

Üzerinden bu kadar çok zaman geçmiş olmasına ve bu kadar çok yazılıp çizilmesine rağmen genel duruma duruma bakıldığında Köy Enstitüleri’ne yönelik toptancı bir anlayışın benimsendiği görülmektedir. Yani karşımıza Köy Enstitüsü’nü savunanlar yada tam tersi şekilde iki zıt görüş çıkmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalarda bile bu bakış açısına zaman zaman rastlanmaktadır. Bu yüzden Köy Enstitülerine tarafsız şekilde yaklaşarak enstitülerde yaşanan gerçekleri olduğu gibi ortaya koymak amacı, bu çalışmanın yapılmasının temel amacını oluşturmuştur. Eserde, Köy Enstitüleri ile ilgili tüm gelişmeleri; kültürel, sosyal, siyasal ve eğitim yönleriyle görmek mümkündür.

 
   
  Kapak Türü Karton Kapak

  Kitabın Adı: OSMANLI ARŞİV VESİKALARI
Yazar Adı: Doç.Dr. Recep KARACAKAYA Yard.Doç.Dr. İsmail YÜCEDAĞ
Baskı: 2.Bakı 2013
Ebat: 21x29,7 cm
Sayfa: 480
Kağıt: 1. Hamur
ISBN: 9786055729363
Fiyatı:
37,5
Açıklama:

Toplumlar, geçmişlerini hatırladıkları, onları toplum yapan kültürel değerlerini korudukları sürece sağlıklı olabilirler. Toplumsal hafızanın yaşatılması, ancak yazılı metinlerin okunup anlaşılmasıyla mümkün olabilir. Edebiyat Fakültelerinin Tarih bölümleri başta olmak üzere, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgi ve Belge Yönetimi,Sanat Tarihi vb. bölümleri ile diğer fakültelerin (İlahiyat ve İktisat) ilgili bölümlerindeki lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleriyle öğrencilere Osmanlı Türkçesi çeşitli düzeylerde öğretilmektedir. Bu eser, öncelikle öğrencilerinOsmanlı Arşiv Vesikaları derslerinde arşiv vesikalarını rahatça okuyabilme ve anlayabilmelerine yardımcı olmayı hedefleyen bir ders kitabı olmasının yanında, bu alanın meraklılarına hitap edebilmek üzere hazırlanmıştır...

 
   
  Kapak Türü Karton Kapak

  Kitabın Adı: YÖNETİCİ EL KİTABI
Yazar Adı: Yard.Doç.Dr. Ahmet AKBABA
Baskı: 2012
Ebat: 13,5x21 cm
Sayfa: 132
Kağıt: Kitap kağıdı
ISBN: 9786055729264
Fiyatı:
9
Açıklama:
Yönetim, örgütleyici eylemleri ve bu eylemleri yürüten araçları adlandırmak için kullanılır. Klasik anlamda yönetimin temel görevi insanları ortak amaç ve değerler etrafında birleştirerek performanslarını yükseltmek ve yeterli hale getirmektir. Yönetimin temel görevi bugünde aynıdır. Ancak bu görevin taşıdığı anlam değişmiştir. Yönetici için en temel sorun, daha önceden yapılanların nasıl daha verimli hale getirilebilceğinin yanı sıra yeni ne yapması gerektiğini bilmemektir.
 
   
  Kapak Türü Karton Kapak

  Kitabın Adı: TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜMÜ
Yazar Adı: Yard.Doç.Dr. Murat TOKSARI Doç.Dr. Mehmet Emin İNAL
Baskı: 2012
Ebat: 16,5x24 cm
Sayfa: 132
Kağıt: Kitap kağıdı
ISBN: 9786055729240
Fiyatı:
12
Açıklama:
Son yıllarda işletmeler, tüketiciler için değer yaratma konusunda çok daha fazla çaba göstermekte ancak tüketici istek ve ihtiyaçlarının hızla değişmesiyle bu değişime ayak uydurmada yetersiz kalmaktadırlar. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüz dünyasında markalar pazarlama için değerli varlıklar haline gelmiş bunutn sonucunda tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına cevap verme olgusu işletmlerin temel politikası olmuştur. Bu durum, rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlaması için işletmeleri somut faydalardan çok değer yaratan soyut faydalara yöneltmiştir. Soyut faydalar, tüketicinin markaya olan davranışlarını olumlu veya olumsuz yönde etkileyecek bilişsel ve duygusal öncü çağrışımlardır. Bu çerçevede bu araştırmada, tüketici temelli marka değerini oluşturan boyutları incelemek ve geçerliliğini test etmek için, Kayseri’de yaşayan otomobil kullanıcılarına yönelik bir anket çalışması yapılmış ve bulanık analitik hiyerarşi prosesi yöntemi ile tüketiciler için en değerli olan marka belirlenmiştir.
 
   
  Kapak Türü Karton Kapak

  Kitabın Adı: AĞAÇ YAŞKEN DÜZELİR
Yazar Adı: Prof. Dr. Fatih TÖREMEN Mehmet TÖRE
Baskı: 2012
Ebat: 13,5x21 cm
Sayfa: 172
Kağıt: Kitap kağıdı
ISBN: 9786055729233
Fiyatı:
12
Açıklama:
Eğitim günümüzde toplumun lokomotifi olma niteliğini giderek yitirmektedir. Eğitimin değiştirebilirlik gücünün tükendiği, sıradan eylemler silsilesi olarak algılanıp uygulandığı, bu durumun toplumun ilerlemesi için önemli bir engel olduğu söylenebilir. O zaman eğitim ortamlarında birtakım işlerin yanlış yapıldığı veya ihmal edildiği sonucuna varılabilir.
 
   
  Kapak Türü Karton Ciltsiz

  Kitabın Adı: 1909 ADANA ERMENİ OLAYLARI
Yazar Adı: Prof.Dr. Yusuf SARINAY Doç. Dr. Recep KARACAKAYA
Baskı: 2012
Ebat: 13,5x21 cm
Sayfa: 196
Kağıt: Kitap kağıdı
ISBN: 9786055729271
Fiyatı:
12
Açıklama:
1915’te son noktayı bulan Ermeni meseleleri belirli bir sürecin ardından ortaya çıkmıştır. Bu sürecin en önemli adımlarından birisi de 1909’da Adana’da meydana gelen Ermeni faaliyetleridir. Adana, Ermeniler için dini, tarihi ve stratejik bir öneme sahiptir. Eskiden Ermenilerin hüküm sürdüğünü iddia ettikleri Kilikya’yı diriltmek ve Ermeniliğin bir kısmını burada toplayarak Küçük Ermenistan’ı kurmak kutsal bir gaye, milli bir ideal haline gelmiştir. Ruslar da uzun zamandır, Akdeniz’e çıkmak için Ermenileri kışkırtmışlardı. Bu amaçla öteden beri Adana ve çevresinde Ermeni nüfusu yoğunlaştırılmaya çalışılmıştır. Adana’da meydana gelen olaylar Türklerle Ermeniler arasındaki ilişkilerin pamuk ipliğine bağlı olduğunu göstermesi bakımından ilginçtir.
 
   
  Kapak Türü Karton kapak

  Kitabın Adı: 24 NİSAN 1915’te NE OLDU? Ermeni Sevk ve İskanının Perde Arkası
Yazar Adı: Prof.Dr. Yusuf SARINAY
Baskı: 2012
Ebat: 13,5x21 cm
Sayfa: 351
Kağıt: Kitap kağıdı
ISBN: 9786055729288
Fiyatı:
16
Açıklama:
Günümüzde tarihi olaylar, belli bir sebep sonuç ilişkisi içinde değerlendirilmek ve kendi içinde tutarlılığı olan bir bütün olarak ele alınmak yerine, Ermenilerin işlerine gelen argümanları çekip çıkardıkları bir bilgi ambarı olarak kullanılmaktadır. Ermeni iddialarının objektif bilgi ve belgeden yoksun olması sebebiyle olay bilimsel ve tarihi temelden siyasi platformlara kaydırılmış, birçok ülke meclislerinde “Ermeni Soykırımı”nı tanıma kararı almışlardır. Yapılan propagandalar sonucu bugün dünyada Ermeniler lehine suni bir tarih rüzgârı estirilmektedir. Hâlbuki tarihi konularda verilecek hükümlerin tarihin sessiz tanıkları olan arşivlere dayanılarak ortaya konulması gerekir. Aksi halde tarihin objektif kaynakları olan arşivlere dayanmayan subjektif yaklaşımlar milletler arasında küllenmiş düşmanlıkları canlandırmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Elinizdeki bu eser, Ermeni meselesinin önemli yönlerini aydınlatan ve arşiv belgelerine dayanılarak hazırlanmış makalelerden oluşmaktadır.
 
   
  Kapak Türü Karton kapak

  Kitabın Adı: KÂMÛS-I TÜRKÎ Osmanlıca – Türkçe Sözlük
Yazar Adı: Yard.Doç.Dr. Raşit GÜNDOĞDU, Yard.Doç.Dr. Niyazi ADIGÜZEL, Ebul Faruk ÖNAL
Baskı: Ocak 2012
Ebat: 17,5x24 cm
Sayfa: 1213
Kağıt: 1. Hamur
ISBN: 9786055729219
Fiyatı:
54
Açıklama:
“Lügat kitabı bir dilin hazinesi hükmündedir. Dil kelimelerden oluşmuştur ki bu kelimeler de her dilin kendine özgü bir takım kurallara uygun olarak oluşturulup kişinin isteğini anlatmasına yararlar. Bir dilin sermayesi kelimelerle dilbilgisi ve gramerinden ibarettir. Dünyada hiçbir insan düşünülemez ki dilin bütün lügatini bilsin ya da hepsini hafızasında tutabilsin. Yine pek az adamlar vardır ki dillerini tamamıyla kurallarına uygun olarak söyleyebilsinler. Bu hal ise her dilin içinde barındırdığı kelimelerden zaman geçtikçe bir kısmını unutup kaybetmesini ve kendine mahsus kurallarına uygun olmayan bir şekilde söylenerek fesahatten mahrum kalmasını ve kısacası geniş ve fasih iken, dar ve yanlış bir dil olması sonucunu doğurur. Lisanları bu geri kalmışlıktan koruyacak olan ancak edebiyattır. Edebiyatın yani ediplerin bu konuda edecekleri hizmetin ilk adımı ise lisanın mükemmeliyetini oluşturan kelimelerini ve fesahatini mucip olan kurallarını en iyi şekilde muhafaza etmekten ibarettir. Bu iki şıkkın birincisi lisanın bütün lügatini içeren mükemmel bir kamus ve ikincisi dilbilgisi kurallarını ve gramerini içine alan muntazam bir dilbilgisi ve gramer kitabı vücuda getirmekle hasıl ve mümkün olabilir…” (Şemseddin Sami)
 
   
  Kapak Türü (Ciltli)

  Kitabın Adı: OKUL ÖNCESİ ÇOCUĞUNUN GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
Yazar Adı: Erdal BUDAK – Ahmet Akbaş
Baskı: 1. Baskı
Ebat: 13,5x21 cm
Sayfa: 141
Kağıt: Kitap kağıdı
ISBN:  
Fiyatı:
10
Açıklama:
Çocuk dünyaya gelirken kullanma kılavuzuyla gelmiyor. Bir elektronik eşya alındığında önce kullanma kılavuzuna bakılır. Orada neler yazılıyor, dikkatle okunur. Anlaşılmayan yerlerde ise servise telefon edilerek yardım istenilir. Bir eşyayı kullanmak için bu kadar titizlik gösterilirken, çocukların deneme-yanılma yoluyla yetiştirilmesi çok riskli değil mi?
   
   
  Kapak Türü

  Kitabın Adı: OKULDAKİ ÇOCUK
Yazar Adı: Erdal BUDAK – Ahmet Akbaş
Baskı: 1. Baskı
Ebat: 13,5x21 cm
Sayfa: 156
Kağıt: Kitap kağıdı
ISBN:  
Fiyatı:
10
Açıklama:
Çocuk dünyaya gelirken kullanma kılavuzuyla gelmiyor. Bir elektronik eşya alındığında önce kullanma kılavuzuna bakılır. Orada neler yazılıyor, dikkatle okunur. Anlaşılmayan yerlerde ise servise telefon edilerek yardım istenilir. Bir eşyayı kullanmak için bu kadar titizlik gösterilirken, çocukların deneme-yanılma yoluyla yetiştirilmesi çok riskli değil mi?
 
   
  Kapak Türü  

  Kitabın Adı: İSTANBUL’UN SIRLARI
Yazar Adı: Yard.Doç.Dr. Raşit GÜNDOĞDU
Baskı: 1. Baskı
Ebat: 13,5x21 cm
Sayfa: 272
Kağıt: Kitap kağıdı
ISBN:  
Fiyatı:
15
Açıklama:
Eseri de, hayatı da sırlarla doludur Evliya Çelebi’nin… 17. asra şahitlik yapan ancak eseri için dünya edebiyatının en geniş ve en önemli seyahat kitabı, kendisi için de dünyanın en büyük ve en esrarlı seyyahı demek hiç de yanlış olmaz… Evliya Çelebi Seyahatname’sinde yer alan sırlarla dolu İstanbul’u okumak, aynı zamanda 400 yıl öncesinin İstanbul’unda ve daha öncesinde yolculuk yapmaktır… O devirlerde tılsımlı ve esrarlı mekânlar, eserler ve hadiselerin birçoğu günümüzde henüz bilinmemekteyken; birçoğu da zamanın acımasız rüzgârında savrulup gitmiştir. Ancak, bu değerler Seyahatname’de yaşamaya hâlâ devam ediyor…
 
   
  Kapak Türü  

  Kitabın Adı: Endüstri Tasarımı Temel Kavramları
Yazar Adı: Prof. Dr. Nigan Bayazıt
Baskı: 1. Baskı
Ebat: 16x24 cm
Sayfa: 228
Kağıt: 1.Hamur
ISBN:  
Fiyatı:
19
Açıklama:
Bu yayın geniş bir perspektif içinde endüstri tasarımını bütün ilgili kavramlarıyla açıklamaya çalışmaktadır. Bir ansiklopedi değildir. Ancak bir sözlükten de öte bir çalışmadır. Çağdaş görüşleri yansıtmakla birlikte, bu görüşleri çok özet olarakvermektedir. Bu kitap kısa, düzenli ve ele alması kolay bir göz atma niteliğinde olmasıiçin hazırlanmıştır. Çağdaş metotları, kavramları, yaklaşımları ve bazı görüşleri ortaya sermek amacıyla bir araya getirilmiş maddelerden oluşmaktadır.
 
   
  Kapak Türü  

  Kitabın Adı: CLAUDE’UN İTİRAFLARI EMILE ZOLA
Çeviren: Selim YILMAZ
Baskı: 1. Baskı
Ebat: 13,5x21 cm
Sayfa: 160
Kağıt: Kitap Kağıdı
ISBN:  
Fiyatı:
10
Açıklama:
“Biz, şair ve yazarlardan, ahlâk dersi vermemiz bekleniyor. Ben, cana can katmayı bilemem, ama kan ve gözyaşlarıyla dolu bir eserin sahibiydim, bana düşen bilgilendirmek ve teselli etmektir. “Bu sayfaları topluma kazandırmadan önce uzun süre tereddüt ettim. Bir vücudun ve bir kalbin tüm çıplaklığını gözler önüne sermek gibi bir hak olduğundan emin değildim; bir itirafın gizliliğini açığa çıkarmama izin verilir mi diye kendimi sorguluyordum…”
 
   
  Kapak Türü  

  Kitabın Adı: Öğretim İlke ve Yöntemleri
Yazar Adı: Yard. Doç. Dr. Tuncay DİLCİ
Baskı: 1. Baskı
Ebat: 16 X 24 cm
Sayfa: 303
Kağıt: Kitap Kağıdı
ISBN: 9786055729134
Fiyatı:
13
Açıklama:
Bilgi çağında, öğrencilerin bilgi birikimi hızla artmaktadır. Bilgi çağında hızla ilerleme gösteren bilgiye ulaşma, küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler; eğitim düzeyi yüksek, bilimsel araştırma ve geliştirmeye önem veren insan gücünün yetiştirilmesini, üretimde verimliliği ve ileri teknoloji kullanımını ön plâna çıkararak kısaca bilgi okuryazarı olan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.. Buna karşın bilgiye nasıl ve ne şekilde elde edeceğine ilişkin pratik bilgilere de ihtiyaç hızla arttırmaktadır...
 
   
  Kapak Türü  

  Kitabın Adı: Teoriden Pratiğe Birleştirilmiş Sınıf Uygulamaları
Yazar Adı: Yard. Doç. Dr. Tuncay DİLCİ
Baskı: 1. Baskı
Ebat: 16 X 24 cm
Sayfa: 270
Kağıt: Kitap Kağıdı
ISBN: 9786055729127
Fiyatı:
14
Açıklama:
Her ülke, amaçladığı kalkınma düzeyine erişebilmek ya da öngördüğü toplumsal gelişmesini gerçekleştirebilmek için öncelikle; gerekli olan insan kaynağını yetiştirmek zorundadır. İnsan kaynaklarının yetiştirilmesi ya da sürdürülebilir katma değere dönüşmesi eğitim sisteminin görevidir. Bu bağlamda etkili ve üretken bir eğitim sistemi, toplumsal kalkınmanın temel aracıdır. Buna göre nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için, her yönden donanımlı özgüven yeterli, özverili çalışma azminde olan, ülkenin her yerine dağılmış eğitimci kişiliklerle bezenmiş bir eğitim sistemine sahip olmak gereklidir. Bu çerçevede karşımıza Sınıf öğretmenliği olarak bilinen ve ülkemizde ilköğretim okulu birinci kademe öğrencilerine öğretmenlik yapan bir öğretmenlik meslek formu karşımıza çıkmaktadır...
   
   
  Kapak Türü  

  Kitabın Adı: Öncu Öğretmen
Yazar Adı: Adem Keven
Baskı: 1. Baskı
Ebat: 13x21 cm
Sayfa: 150
Kağıt: İthal Kağıt
ISBN: 9786055729103
Fiyatı:
12
Açıklama:
İdealist bir öğretmen, her ortamda, her şartta idealizmini korumalıdır. Önüne çıkan engeller karşısında yılmamalı, mesleğine olan sevgisini yitirmemeli ve en önemlisi de kendine güvenini zedelememelidir. O yüzden de öğretmenlik yaptığı, sorumlu olduğu öğrencilerini her yönüyle tanımalı, tanımak için onlar hakkında detaylı araştırmalar yapmalıdır. Bir öğretmen, birlikte olduğu öğrenci grubunu ne kadar iyi tanırsa, onlar üzerinde o derece etkili olur. Onları anlayabildiği ölçüde yardımcı olur, onları yetiştirebilir. Hiç şüphesiz, öğretmenlikte en önemli etkenlerden biri de öğrencilerle duygusal bağ kurabilmektir. Bağ kurmanın yolu da öğrenciyi tanımaktan, onları anlamaktan geçer. Öğrencinin dünyasına giremeyen öğretmen, ne öğrencilerine bir şeyler öğretebilir ne de kendini mutlu hissedebilir...
   
   
  Kapak Türü  

  Kitabın Adı: Tasarımı Anlamak
Yazar Adı: Nigan Bayazıt
Baskı: Ocak 2009
Ebat: 16,5x24,5 cm
Sayfa: 379
Kağıt: 1. Hamur
ISBN: 9786055729004
Fiyatı:
39
Açıklama:
Bu kitap tasarımla ilgili olarak zaman içinde tasarımın gelişimini, tasarımın kaynaklarını, tasarımın çeşitli problem alanlarını, tasarımla iletişimi ve geleceğin tasarımlarının yöneldiği yönleri bulmak isteyen herkes için yararlıdır. Kitapta tasarımcılar üzerindeki faklı etkiler, doğanın, zanaatların ve teknolojinin etkileri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Tasarımın problemleri ile ilgili bölümler amaç, işlev, bütünlük, malzeme ve strüktür, modülerlik, tasarımın soyut problemlerine eğilmektedir. Sözel olmayan iletişim özelliği ile tasarım, tasarımda iletişim bölümünde yer almaktadır. Son olarak tasarımın karşısındaki çağdaş problemler üzerinde durulmaktadır.
   
   
  Kapak Türü  

  Kitabın Adı: SAFAHAT
Yazar Adı: Mehmet Akif Ersoy
Baskı: 2010
Ebat: 13,5x21
Sayfa: 608
Kağıt: 3. Hamur 70 gr
ISBN: 978975917345X
Fiyatı:
13
Açıklama:
Bana sor sevgili kâri', sana ben söyleyeyim, Ne hüviyyette şu karşında duran eş'ârım: Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri; Ne tasannu' bilirim, çünkü, ne san'atkârım. Şi'r için "gözyaşı" derler; onu bilmem, yalnız, Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!
   
   
  Kapak Türü  

  Kitabın Adı: Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları
Yazar Adı: Yavuz Akbulut
Baskı: 1. Baskı
Ebat: 16x24
Sayfa: 200
Kağıt: 1. Hamur
ISBN: 9786055729059
Fiyatı:
17,50
Açıklama:
Araştırma istatistiği bilgi ve becerileri, tüm araştırmacılar için sahip olunması gereken temel yeterlik alanları arasındadır. Araştırmacılar, araştırma etkinliklerini, bu konuda sahip oldukları bilgi ve beceriler doğrultusunda gerçekleştirmekte, sonuç ya da sonuçlara ulaşmaktadırlar.
   
   
   
Kitabın data source indirmeniz için Tıklayınız.
  Kapak Türü  

  Kitabın Adı: Bilgi Okuryazarlığı
Yazar Adı: Atakan AYDIN – Kurulay ATEŞ
Baskı: 2010
Ebat: 13,5x21 cm.
Sayfa: 245
Kağıt: İthal Kağıt
ISBN: 9756351352
Fiyatı:
20
Açıklama:
Toplumların kalkınması sahip oldukları insan gücünün niteliğine bağlıdır. Günümüz toplumları geçmiştekinden daha farklı niteliklere sahip insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Sürekli değişim özelliği gösteren bir geleceğe hazırlanmanın en iyi yolu toplum bireylerini değişimle başa çıkabilecek becerilerle donatmaktır.
   
   
  Kapak Türü  

  Kitabın Adı: Eğitim Örgütlerinde Sosyal Sermaye ve Yönetimi
Yazar Adı: Fatih Töremen - Alpay Ersözlü
Baskı: 1. Baskı
Ebat: 13,5x21 cm.
Sayfa: 200
Kağıt: İthal Kağıt
ISBN: 9786055729042
Fiyatı:
13
Açıklama:
Eğitim ve öğretimde başarının sırrı, bilgiyi sunanla alan arasındaki sevgi, saygı, anlayış ve güvenin derecesindedir. Bunlar ne kadar kuvvetli olursa sonuç o kadar memnuniyet verici olur.
   
   
  Kapak Türü  

  Kitabın Adı: Kelimeler Yay Burcunda
Yazar Adı: Adem Keven
Baskı: 1. Baskı
Ebat: 15x21,5
Sayfa: 608
Kağıt: 1. Hamur
ISBN: 9786055729028
Fiyatı:
6,5
Açıklama:
Alaladeliğin dışındadır Adem Keven'in şiiri.
Şair, sıradanlığın ötesine geçer mısralarında. Dil halısını ilmik ilmik dokur.
   
   
  Kapak Türü  

  Kitabın Adı: Osmanlı Yönetiminde Irak ve Suriye
Yazar Adı: Prof. Dr. Remzi Kılıç
Baskı: 1. Baskı
Ebat:  
Sayfa: 200
Kağıt: İthal Kağıt
ISBN: 9786055729073
Fiyatı:
15
Açıklama:
Bu çalışmamızda, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti hudutları dışında kalan, Irak ve Suriye topraklarının XIX. Yüzyılda idarî yapısı ile bu yerlerin tarihî coğrafyaları incelenmiştir. Bugün Irak ve Suriye topraklarında bulunan yerleşim yerlerinin, şehir ve beldelerin, tarihî seyir içerisindeki durumları araştırmamızda ağırlıklı olarak ele alınmıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti yönetiminde XIX. yüzyıl içersinde Lübnan, Filistin, Irak ve Suriye'deki şehirlerin idarî yapısı, Arapça ve Osmanlıca eserlerden yararlanarak belirtilmiştir.
   
   
  Kapak Türü  


yukarı